Szanowni Państwo!

Po raz kolejny chciałbym zaprosić Państwa na Warszawskie Dni Ultrasonograficzne.  To czwarte już spotkanie z ultrasonografią, tym razem poświęcone jej wykorzystaniu w tyreologii i endokrynologii ginekologicznej.

Celem tych spotkań jest przedstawienie możliwości wykorzystania  ultrasonografii we współczesnej diagnostyce obrazowej w różnych specjalnościach medycznych.

Oderwanie  obrazu ultrasonograficznego od kliniki czyni tą metodę mało przydatną, dlatego też obok prezentacji pokazujących jak wykonywać badania i jak interpretować obrazy USG wysłuchać też będą Państwo mogli przekazów o ich reperkusjach klinicznych, korelacji z wynikami badań hormonalnych i miejsca tego badania w algorytmie diagnostyczno-terapeutycznym.

Zapraszam diagnostów – zapoznają się z najbardziej aktualnymi wytycznymi  klinicznymi, endokrynologów – poznają tajniki diagnostyki obrazowej,  ginekologów – przypomną sobie podstawy diagnostyki obrazowej w  endokrynologii ginekologicznej, oraz zapoznają się z problemami chorób  tarczycy, co przyda się nie tylko położnikom zajmującym się patologią  ciąży.

Zapraszam serdecznie!

Prof. CMKP dr hab. med. Romuald Dębski